XL verbindt creatieve industrie & platteland

De afgelopen 12 jaar heeft XL De Ateliers zich als intermediair voor kunst en cultuur, hard gemaakt voor het stimuleren en versterken van het cultureel klimaat in Flevoland. Daarbij is vanaf het prille begin gezorgd voor verbinding van cultuur en economie. Niet voor niets hebben inmiddels 12 bedrijven en organisaties zich gevestigd in ons pand in Dronten. En de mogelijkheden voor groei zijn aanzienlijk. XL is de paraplu waaronder kunstenaars, creatieven, particulieren, bedrijven en andere organisaties kunnen samenwerken. De formule werkt! Nu wij uit ons jasje groeien, is het tijd voor een nieuwe stap. Onze ambitie: echt werk maken van de creatieve industrie in Flevoland, liefst in Dronten. 

(Over)waarde Kunst en cultuur

In de visie van XL bieden kunst en cultuur veel meer dan alleen vertier en verdieping op persoonlijk niveau. Het is een uitstekend bindmiddel tussen uiteenlopende disciplines en functies: van kunst tot wetenschap en van onderwijs naar economie. Ook nu helpen wij mensen zich te ontwikkelen. Als erkend leerbedrijf voor mbo en hbo, maar ook via onze projecten. Want soms gaat het alleen om die ene unieke ervaring die een leven lang bijblijft én richting geeft. 

Als broedplaats voor de creatieve industrie bieden wij bedrijven en organisaties formules om écht te profiteren van cultuur en creativiteit. Zodat de vaak gehanteerde zinsnede ‘out of the box denken’ ook echt gaat leven. Bijvoorbeeld via innovatieve producten, meer onderscheidend vermogen en aantrekkingskracht. Voor Dronten en Flevoland biedt dit grote kansen om het vestigingsklimaat te versterken en talenten te binden. Kijk bijvoorbeeld naar het succes en effect van de Westergasfabriek in Amsterdam of de Graansilo in Rotterdam. 

Creatieve economie

De voordelen van de creatieve industrie zijn niet alleen voorbehouden aan grote steden. Ook Flevoland heeft hiervoor duidelijk eigen krachten en mogelijkheden. De omslag naar de creatieve economie zal naar verwachting 30 procent van de beroepsbevolking direct raken. Om de ontwikkelingen goed te volgen, kijkt het ministerie van Economische Zaken voor de creatieve economie naar: kunst, erfgoed, media, entertainment en de creatieve zakelijke dienstverlening (denk aan vormgeving, architectuur, computergames).

 

En ook naar de toename van materiële productie, distributie en detailhandel die dit oplevert. Creativiteit is de nieuwe motor voor economische groei. Graag verwijzen wij naar de ideeën en resultaten van Richard Florida, wereldwijd inspirator en aanjager van de creatieve economie. 

Missie en Visie

XL De Ateliers, (dé) broedplaats en intermediair op het gebied van kunst en cultuur, zet zich in voor het stimuleren en versterken van het culturele klimaat van het platteland. XL De Ateliers wil via kunst en cultuur een specifieke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en ontspanning van mensen, aan het economisch, sociaal en ruimtelijk functioneren van het platteland en aan een veelzijdig en aantrekkelijk leefklimaat via creatieve industrie. 

Geen winstoogmerk

XL De Ateliers is een stichting zonder winstoogmerk. XL De Ateliers ontvangt geen structurele subsidie en heeft geen vaste begunstigers, ondanks het ontbreken van deze geldstromen organiseert XL wel diverse activiteiten die ieder op zich niet perse financieel dekkend zijn.

 

Om deze activiteiten toch te kunnen aanbieden kent XL De Ateliers meerdere commerciële activiteiten. Anders dan bij reguliere ondernemers, waarbij de winstmaximalisatie voorop staat bij verkoop en evenementen, stelt XL De Ateliers de nettowinst dan ook ter beschikking van deze culturele en kunstzinnige activiteiten.

Onze producten en diensten

Naast gelden uit verhuur van de locatie biedt XL De Ateliers, al dan niet gebruik makend van aangesloten professionals, diverse producten en diensten. 

 

  • Project ondersteuning

In opdracht verzorgt XL De Ateliers productie en programmering van externe festivals, open dagen, bedrijfsevents en personeelsfeesten. (Productie en programmering Festival Sunsation, deelproductie Opening Station Dronten, personeelsfeesten Gemeente Dronten, bedrijvendag Creatieve Industrie Nunspeet).  

 

  • Beeldende kunst

Samen met aangesloten en/of externe kunstenaars realiseert XL De Ateliers in opdracht van particulieren, bedrijven en overheden beeldende kunstprojecten. (oa. voor de Gemeente Dronten,  Gemeente Nunspeet, Provincie Flevoland, OBS De Driemaster ). 

 

  • Ontwerp en dtp werkzaamheden

Voor meerdere partijen (bedrijven/overheden) verzorgt XL De Ateliers de huisstijl, reclamecampagnes, ontwerp drukwerk en online marketing. (Uit In Dronten, Gemeente Dronten, Klokbier, CAH, Warmonderhof, PCO Dronten, Solcon, Glashart). 

 

  • Trainingen en educatie

Puttend uit de aangesloten profs biedt XL De Ateliers management en personeelstrainingen voor bedrijven en overheden. (C&A Nederland, Icare Nederland, Veilig Verkeer Nederland, Rabobank, ING, Vrije Academie Nunspeet, Gemeente Nunspeet, Stichting de Vrolijkheid, Personeel Gemeente Dronten). 

“ Al van jongs af aan heb ik een droom. Die droom is om iets te creëren waar mensen in rondlopen. Een plaats waar ze verwonderd rondkijken, geprikkeld worden en waar een andere kijk op het leven gegeven wordt. Een plaats waar alle beoefenaars van de disciplines binnen de kunsten kunnen samenwerken om elkaar te inspireren en hun enthousiasme kunnen delen. ”

– John Hagel 

XL als partner

Over XL De Ateliers

ANBI

Stichting XL De Ateliers is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor zowel de donateurs aan projecten als voor de partners van XL De Ateliers. Het belastingvoordeel kan oplopen tot maar liefst 150% van de donatie voor bedrijven en 125% voor particulieren.