Dronten, 7 april 2017

 
XL De Ateliers bedroefd en onthutst na commissievergadering Gemeente Dronten
Lopende projecten worden voortgezet, organisatie beraadt zich op toekomst

 

Na de commissievergadering van gisteravond, waarin Wethouder Ton van Amerongen en een meerderheid van de raad besloten heeft de medewerking aan de verhuizing van XL te stoppen, voelen betrokkenen bij XL zich bedroefd en onthutst.

 

De wethouder en de woordvoerders van CDA en VVD geven een verkeerd beeld van de gang van zaken. Van Amerongen stelt dat het advies van de LAG adviesgroep, ten aanzien van de Leader aanvraag, negatief zou zijn. Dit was echter nog geen officiële aanvraag, maar een eerste proeve om de Leader-waardigheid te toetsen. Letterlijk staat in het advies vermeld dat deze toets waardig is om tot een project-aanvraag te komen, waarbij een aantal zaken nader dienen te worden uitgewerkt. Een ander kritiekpunt was de onvolledige financiële onderbouwing, maar de wethouder heeft zelf verzuimd alle gegevens hiervan toe te voegen. Een geheel andere boodschap dan gisteren door de wethouder verkondigd. De gemeente was van dit advies in december 2016 reeds op de hoogte. Eind maart werd dit echter pas aan XL De Ateliers  medegedeeld, in de tussentijd heeft XL meerdere malen vragen gesteld over de stand van zaken rond de aanvraag met de verantwoordelijk, en inmiddels vertrokken, projectleider binnen de gemeentelijke organisatie.  Het vertrek van deze projectleider is echter nooit naar XL gecommuniceerd.

Het tweede punt waarnaar Van Amerongen verwijst betreft de aanpassingen van de tekeningen tbv het bestemmingsplan. Het gaat hier om kleine wijzigingen op het ingediende projectplan. Het parkeren van auto’s van bezoekers is inmiddels ondervangen in de tekeningen door het vrijmaken van een parkeerstrook op het terrein van de Rendierweg 33. De andere wijziging betrof het hellingspercentage van de daken op de gebouwen, ook deze schetsen zijn reeds in de plannen van XL aangepast.

 

Als laatste gaf Van Amerongen aan dat de verkoop van het pand aan De Amstel niet voorspoedig verloopt en dat daarmee de financiering op losse schroeven staat. Inderdaad klopt het dat het pand nog niet verkocht is, wat niet klopt is dat de bouwwerkzaamheden zijn stilgelegd. In de winterperiode was dit tijdelijk het geval ivm de weersomstandigheden, maar XL heeft de verwachting voor eind mei de werkzaamheden te hebben afgerond, waarna het pand in de verkoop kan. De gestelde termijn van eind mei, is zoals Mevrouw Stoop van de PVDA tijdens de raadsvergadering aangaf, een zelf verzonnen termijn, als de wil er is kan hier uiteraard van worden afgeweken, maar dan moet die wil er wel zijn bij de gemeente. 

XL De Ateliers heeft het komende jaar als producent nog een tweetal projecten op stapel staan. Allereerst is dat de productie van Festival Sunsation te Lelystad en het WijLand Festival in Dronten. Beide projecten vinden gewoon doorgang zoals gepland. In de zomer gaat XL zich nader beraden over de toekomst. Ligt deze in Dronten en in welke vorm?

In de bijlage hieronder treft u het betoog dat de heer Henke Baars, voorzitter stichting XL De Ateliers, gisteravond voorafgaand aan de raadsvergadering ten gehore bracht. Daarnaast publiceren we hieronder een link naar de plannen die XL heeft op de beoogde nieuwe locatie.